من چون وقت کنکور دادن رو ندارم همش دنبال یه راهی برای اینکه بتونم تو مقطع های بالاتر یعنی ارشد تحصیل کنم بودم متوجه این شدم که میشه کنکور نداد ولی رفت دانشگاه ولی باید که حتما معدلت خیلی بالا باشه یه...