ثبت نام مجدد کنکور سراسری فرصتی برای آن دسته از داوطلبانی است که به هر دلیلی در مرحله اول موفق به ثبت نام کنکور نشده*اند و یا اقدامی در رابطه با ثبت نام انجام نداده*اند لذا پیرو این اطلاعیه ثبت نام جاماندگان کنکور 99 از امروز انجام خواهد گرفت.

​​​​​​​source : http://bit.ly/2SUjjNP