درس ریاضی از جمله دروس استرس آور و مشکل برای بچه های پشت کنکوری محسوب می شود. درسی که شاید گاهی از ترس آن مؤفق به کسب درصدهای خوبی در آزمون های آزمایشی یا کنکور سراسری شده اید. اما آیا می دانید تنها با اطلاع از مباحث آسان ریاضی در کنکور می توانید به درصد نسبتاً خوبی در این درس مهم برسید؟

بله درست است. در صورت شناخت ساده ترین مباحث ریاضی کنکور ریاضی، مباحث ساده ریاضی کنکور تجربی و یا مباحث آسان ریاضی کنکور انسانی و تنها با خواندن چند فصل از کتاب های ریاضی می توانید درصد معقولی را کسب کنید. باید عرض کنیم که حتی در صورت زدن نیمی از سوالات تستی ریاضی و گرفتن درصدی همچون 40 یا 50 می توانید به آرزوی خود یعنی قبولی در دانشگاهی عالی در انواع رشته ها امیدوار باشید.

​​​​​​​source: http://bit.ly/2wIj7Jb