با نزدیک شدن به ماه های آخر مانده به کنکور سراسری ورودی دانشگاه ها اطلاع از نحوه جمع بندی دروس اهیمت بیشتری در مقایسه با قبل پیدا می کند. در واقع، داشتن برنامه جمع بندی دروس عمومی کنکور و دروس اختصاصی برای تمامی داوطلبان کنکوری کاملاً الزامی به نظر می رسد و نباید نسبت به آن بی تفاوت بود.

به بیان دیگر، در نظر گرفتن زمانی جهت جمع بندی و اطلاع از روش جمع بندی دروس دهم، یازدهم و دوازدهم کنکور دانشگاه ها امکان یادگیری مطالب بیشتر در زمان کم و بازدهی بالا را برای فرد فراهم می کند. پس ملاحظه می کنید که افرادی که از این فرصت استفاده می کنند می توانند نتیجه ای فوق العاده عالی را در کنکور کسب کنند.

​​​​​​​source: http://bit.ly/2Pcg6XR