داوطلبینی که قصد ثبت نام در دانشگاه فنی و حرفه ای را دارند میتوانند از طریق سامانه اقدام به ثبت نام نمایند. ثبت نام در دانشگاه فنی و حرفه ای دارای شرایط و ضوابطی میباشد که شما میتوانید با دانلود دفترچه و مطالعه آن از این شرایط مطلع شوید و در صورت دارا بودن شرایط اقدام به ثبت نام نمایید.
سامانه ناد یا همان سایت ناد دانشگاه فنی حرفه ای با نشانی : reg.tvu.ac.ir برای تمامی دانش آموزان و داوطلبانی است که مایل به ثبت نام – انتخاب واحد – واریز شهریه و دیگر امور دانشجویی دانشگاه می باشد ، لذا دانشجویان عزیز می توانند با ورود به سیستم ناد دانشگاه فنی حرفه ای کلیه امور مربوط به ثبت نام و همچنین دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام رشته های فنی حرفه ای امکان پذیر می باشد.
source https://irantahsil.org/reg-tvu-ac-ir/