بوی ماه مدرسه

آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۸

دیگه کم کم با نزیک شدن به پایان فصل تابستان داره بوی پاییز استشمام میشه ، به قول اون آهنگه که میگه : ( باز آمد بوی ماه مدرسه…)
تا چند روز دیگه پاییز شیرین و دلچسب با همه ی استرس هایش فرا می رسد.
بعد از این همه سال بسیاری از ما هنگامی که کیف و کوله های باب اسفنجی، مرد عنکبوتی و سفید برفی را می بینیم دلمان برای روز های مدرسه تنگ می شود.
دلمان برای خوب ها و بد های نوشته شده روی تخته گچی، دویدن در حیاط مدرسه، صدای ناظم پشت بلندگو، اخم کردن مدیر و بوی نون و پنیر داخل کیف حسابی تنگ میشود.
حتی شوق و ذوقی که برای خرید لوازم التحریر داشتیم، برای ریاضی دفتر ۱۰۰ برگ برای ادبیات دفتر ۴۰ برگ و… بی نظیر بود این لحظات.
بوی ماه مهر

چه شور و حالی دارد اين روزهای آغاز مدرسه، روزهايی سراسر دلهره، شوق و اضطراب، روزهای مهر و مدرسه، روزهايی كه خيابانها سرخوش هيجان لبريز صداهای كودكانه جاری در پياده روهايند
مهر که می آید، پاییز آغاز می شود برگ های درختان که شروع به ریزش می کنند، شکوفه های لبخند کودکان، یکی یکی گل می دهند
سال تحصیلی که آغاز می شود، همه ی آبشارها با کودکان کلاس اولی، صدای آب را می کشند و بادها، صدای ابرها را با باران بخش می کنند.
مهر، ماه مهربانی مهتاب است؛ ماه میزبانی نیمکت های عاشق درس و مدرسه، ماه شکوفایی نیلوفران در دعای نم نم باران های عاشقانه پاییز. مهر، ماه مدرسه است.
چه زیباست فرارسیدن این فصل نورانی و حیات بخش که از گذشته های دور ، نیاکان ما با آمدنش ردای مباهات به تن می کردند و با نگاهی سرشار از مهربانی به انتظار آمدنش اشک شوق جاری می کردند
نسیم، عطر پرواز را از سطرهای مقدس کتاب ها، همراه با صدای کودکان سر خوش مدرسه، به آسمان هفتم می رساند. فرشته ها از پشت پنجره های کلاس سرک می کشند به تماشای کودکانی که مشتاق ، به درس های معلمی که زندگی را به آنان می آموزد، گوش سپرده اند. هوا در این فضای مقدس نفس می کشد تا معطر شود
آغاز سال تحصیلی، آغاز سفر در مسیر دانستن و فهمیدن مبارک