سلام خسته نباشیدلطفادرخصوص انتخاب رشته یاریم کنیدامسال سال دوازدهم تجربی بودم ودرکنکورسراسریرتبه ۱۳۶۰۰رااوردم ورتبه منطقه ۳هم۳۵۰۰میباشدمیتونم پردیس دارو یاپزشکی برم یافیزیوتراپی پردیس لطفابه این شماره پیام بدهید۰۹۱۱۹۹۸۳۰۴۴