داشتن درصد بالا در درس فیزیک گروه تجربی و پیشرفت در این درس در گام اول نیاز به تهیه و مطالعه بهترین کتاب فیزیک کنکور تجربی آن هم منابع فیزیک رتبه های برتر دارد.

به دلیل اهمیت بالای درس فیزیک در کنکور علوم تجربی و ضعف شماری از داوطلبان در این درس انتخاب و خرید بهترین منابع فیزیک کنکور نظام جدید و یا بهترین منابع فیزیک کنکور نظام قدیم برای داوطلبان بسیار مهم است.

البته عده زیادی از داوطلبان به دلیل حساسیت و اهمیت درس فیزیک به دنبال شناخت منابع فیزیک رتبه های برتر هستند. بدین ترتیب هم به تقویت خود در این درس و هم افزایش قدرت تست زنی خود کمک می کنند.


source :http://bit.ly/2R9tmg8