ثبت نام آزمون نظام مهندسی اغازشد. متقاضیانی که قصد ثبت نام در آزمون نظام مهندسی 99 را دارند میتوانند با ورود به سامانه اقدام به ثبت نام نمایند. ثبت نام در آزمون نظام مهندسی دارای شرایط و ضوابطی میباشد که با دانلود دفترچه و مطالعه ان از این شرایط مطلع شوید و در صورت دارا بودن شرایط اقدام به ثبت نام نمایید.

source :https://irantahsil.org/inbr-ir/