اطلاع از روش جمع بندی کنکور در درس زیست به عنوان یکی از دروس اختصاصی گروه علوم تجربی چیزی است که همه داوطلبان این گروه آزمایشی باید از آن اطلاع داشته باشند.

اما شماری از داوطلبان کنکور اطلاع دقیقی از روش جمع بندی زیست ندارند و مدام این سوال را از خود می پرسند که چگونه زیست شناسی را جمع بندی کنیم؟ و یا روش توریق سریع زیست چیست؟

این قبیل از افراد با توجه به نظام درسی خود مایل به آشنایی با روش جمع بندی زیست نظام جدید و یا قدیم هستند. با ما همراه باشید تا نکات کلی جمع بندی زیست دهم و سایر پایه ها را خدمتتان عرض کنیم.

source :http://bit.ly/35P4YWm