متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد جهت انجام ثبت نام کنکور ارشد سازمان سنجش 1400 لازم است به سامانه سازمان سنجش مراجعه نمایند. انتشار دفترچه انتخاب رشته ارشد نیز در سامانه ثبت نام آزمون ارشد منتشر خواهد شد.


source :http://bit.ly/2MJqjcQ