سامانه saja.medu.ir برای دانش آموزانی که قصد ثبت نام در مدارس شاهد را دارند آغاز شد. متقاضیان عزیز جهت ثبت نام در مدارس شاهد بایستی ابتدا دفترچه مدارس شاهد را مطالعه نمایید و از تمامی شرایط و ضوابط ثبت نام مطلع شوید و در صورت دارا بودن شرایط اقدام به پر کردن فرم اطلاعات هویتی و تحصیلی نمایند.

source :http://bit.ly/33F20Ds